1 2

Program varstva okolja za slovensko Istro 2006 - 2010

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo
Program varstva okolja jasno za Slovensko Istro določa strateške usmeritve občin na področju varstva okolja in načine za reševanje najpomembnejših problemov občin. Program občinam koristi kot pomoč pri usmerjanju dela uprave in hitrejše reševanje lokalnih in čezmejnih problemov, boljše sodelovanje z občani, možnosti pridobivanja finančne pomoči in je obenem promocija ter pokazatelj ozaveščenega okoljskega delovanja občin.

Namen izdelave Programa varstva okolja za Slovensko Istro je z aktivnim ukrepanjem in sodelovanjem zagotoviti kakovostno življenjsko okolje za prebivalce Slovenske Istre.

Izhodišče programa so bile ugotovitve o najpomembnejših problemih varstva okolja na območju Slovenske Istre razvidnih iz programa varstva okolja 2001-2005. Z ovrednotenjem predhodnega programa so nam bile podane določene usmeritve občin za naslednje obdobje 2006-2010.

Z novejšimi ugotovitvami in trendi prenovljeni program vključuje preverjen in izboljšan vrstni red okoljskih problemov, na novo določene strateške cilje, prednostne naloge in strategije za doseganje ciljev, načrt ukrepov, merljive indikatorje za spremljanje doseganja dolgoročnih ciljev in realizacije ukrepov, izboljšano sodelovanje in povezovanje ključnih akterjev na področju varstva okolja v Slovenski Istri in aktivno vključevanje javnosti.

Opredeljeni so štirje glavni cilji programa:
 • Učinkovitejše varstvo in raba naravnih virov
 • Zmanjšanje obremenjevanja okolja
 • Trajnostna dostopnost
 • Sodelovanje in povezovanje za varstvo okolja
Za doseganje ciljev je bilo opredeljenih dvanajst strateško zastavljenih prioritetnih projektov:
 • Spodbujanje varčevanja s pitno vodo in izrabe alternativnih vodnih virov,
 • Vzpostavitev upravljanja in povezovanja zavarovanih območij,
 • Izdelava energetskega koncepta občin,
 • Priprava izhodišč za ureditev čistilnih naprav na podeželju,
 • Povezovanje gospodarskih javnih služb,
 • Ureditev ravnanja z odpadki v komunalnih privezih,
 • Zmanjšanje vplivov odlaganja odpadkov,
 • Vzpostavitev sistema trajnostnih oblik mobilnosti v Slovenski Istri,
 • Ureditev in upravljanje zelenih in rekreacijskih površin v obalnem pasu,
 • Vključevanje okoljskih vidikov v delo občinskih uprav,
 • Okoljsko izobraževanje,
 • Vzpostavitev sodelovanja z državo.
Program varstva okolja je nastajal v sodelovanju s predstavniki občin, direktorji javnih podjetij, predstavniki gospodarstva, strokovnih služb, društev ter drugimi organizacijami in posamezniki, ki so pomembni za varovanje okolja v Slovenski Istri. Pri pripravi načrta ukrepov pa so bili vsi predlagani ukrepi dogovorjeni z organizacijami, ki bodo neposredno vključene v reševanje problemov.
Za usklajevanje aktivnosti pri pripravi programa, sodelovanje z javnostjo in različnimi organizacijami v občini ter vsebinsko usklajevanje in širše dogovarjanje o ukrepih in načinu reševanja glavnih problemov je skrbela tehnična skupina. Tehnično skupino za pripravo programa varstva okolja za Slovensko Istro so sestavljali predstavniki Mestne občine Koper, občine Izola in občine Piran in predstavniki podjetja Oikos d.o.o., ki so pripravljali program in koordinirali delo.

Pri pripravi programa je sodeloval tudi projektnim svet, ki je sestavljen iz 35 predstavnikov različnih organizacij. Za nadaljnje izvajanje programa je bilo dogovorjeno, da projektni svet nadaljuje z delom bolj neformalno, s sestanki predvidoma enkrat letno kot povezovalni člen. Člani projektnega sveta bodo o izvajanju in napredku programa redno obveščeni na podlagi poročil predstavnikov občinskih uprav.


Dokumenti za prenos:
Napovednik

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

03

Skrite lokacije v Piranu in Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming 2.0 - Nika Solce