1

Predšolska vzgoja

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

PODROČJE DELA
Financiranje dejavnosti javnih Zavodov s področja predšolske vzgoje:


OSNOVA ZA DELOVANJE - VSEBINA PROGRAMA

Na podlagi Zakona o vrtcih Občina kot ustanoviteljica vrtcev financira vrtce na podlagi cene programov, ki obsegajo stroške vzgoje, varstva in prehrane otroka in ne vsebuje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje. Ta sredstva zagotavlja občina dodatno v proračunu. Poleg tega zagotavlja občina dodatno še sredstva za višjo kadrovsko strukturo v vrtcih, za vzgojni program predšolskih otrok v bolnišnici v Izoli, za logopeda ter za strokovne delavce za delo z otroki s posebnimi potrebami.
Starši lahko vpisujejo otroke v celodnevni ali poldnevni program skozi vse leto.

Starši prispevajo k ceni programa odvisno od dohodka na člana družine. Lestvico vsako leto predpiše Ministrstvo za šolstvo in šport. Starši prispevajo 0 %, 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 % in največ 80 % od cene programa.


POSTOPKI REŠEVANJA ZADEV

Za otroka, ki je prvič vključen v program vrtca se vloga za znižano plačilo vrtca lahko odda kadarkoili med letom, vendar najkasneje 15 dni pred začetkom vključitve v izbran program vrtca-

Za že vključene otroke oddajo starši vlogo za znižano plačilo vrtca vsako leto do 15. novembra, odločbo o višini plačila programa vrtca mora urad izdati najkasneje do konca januarja naslednjega leta.

Podrobnejše informacije dobite v vrtcih in na Uradu za družbene dejavnosti.

Vloga za znižano plačilo za vrtec