1 2 3 4 5 6

Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur. l. RS, št 74/10) določa, da morajo biti cilji Lokalnega energetskega koncepta usklajeni s cilji nacionalnega energetskega programa, kar potrjuje minister pristojen za energijo, z izdajo soglasja k lokalnem energetskem konceptu.

Lokalni energetski koncept občine Piran je bil sprejet na občinskem svetu v začetku leta 2010.

V mesecu novembru leta 2010 je Občina Piran pristopila k posodobitvi vsebin lokalnega energetskega koncepta Občine Piran zaradi sprememb na zakonodajnem področju, ki imajo močan vpliv na usmeritev energetske politike Občine Piran.

Posodobitve so bile potrebne zaradi spremembe Energetskega zakona konec meseca aprila 2010, sprejetega Nacionalnega akcijskega načrta za obnovljivo energije v začetku meseca julija 2010, sprememb Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini Lokalnih energetskih konceptov, ter predloga Nacionalnega energetskega programa za obdobje 2010 – 20301.

Pravilnik občinam med drugim nalaga tudi obvezno posredovanje poročila o doseganju ciljev in izvedenih aktivnostih ministrstvu, pristojnemu za energijo do 31. januarja naslednjega leta.
Predstavitev projekta

Napovednik

junij

05

Galerija Monfort Portorož

Zora Stančič: Zunaj kroga/Out of the loop

maj

25

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming - Drago Mislej Mef in Žiga Rustja

junij

01

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming – Jure Lesar in Iztok Novak Easy