1 2

Wellness Istra

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Wellness Istra

Nenenehno hitenje, globalizacija ponudbe ter nasičenost istovrstnih izdelkov v našem življenju onemogoča sprostitev ter doživetje pristnih občutkov, ki v množici vsemogoče ponudbe izgubi pomen. Gost, kakor občan težita k iskanju enostavnih in esencialnih prvin – produktov, ki so za določen kraj še tako bistvenega in dajejo ne le pečat kraju, ampak dopolnjujejo njegovo vsebino. Ob vprašanju gosta, kaj je tisto tipično kar karakterizira naš kraj, se po par navedbah kar hitro konča. Zaokrožitev ter ugotovitev virov, produktov ter ponudnikov Istre, je le eden od osnovnih namenov projekta za katerega je občina Piran skupaj s Občino Poreč, Fakulteto za turistične študije, Inštitutom za poljoprivredu iz Poreča ter z Društvom vinogradnikom Slovenske Istre pristopila k realizaciji projekta Wellness Istra .

Turizem v Istri je ena izmed razvojnih prioritet in ciljev vseh istrskih občin. Na obalnem čezmejnem pasu je turistična dejavnost izredno razvita, vendar je potrebno turistično ponudbo nenehno razvijati in izboljševati ter integrirati z naravno in kulturno dediščino, zdravo prehrano in gastronomsko ponudbo sredozemske zdrave prehrane. Potrebna je usmeritev v trajnostni razvoj. Gostu je potrebno zagotoviti doživetje regije kot take, ne samo enovitih produktov v hotelih. Poglavitni cilj projekta je integrirati vrhunsko tipično kulinarično, kulturno, naravno in spa ponudbo v integralen čezmejni turistični produkt oz. turistično destinacijo, ki bo ponujala wellness kot pristno doživetje zdrave lokalne kulinarike, narave, kulture, tradicije in ljudi ter običajev.

S svečanim podpisom pogodbe o sofinanciranju operacije; » INTEGRACIJA VRHUNSKIH TIPIČNIH KMETIJSKIH PROIZVODOV, KULINARIKE, NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER SPA CENTROV V TURISTIČNO PONUDBO SONARAVNE WELLNESS DESTINACIJE ISTRA (v nadaljevanju Wellness Istra) dne 20.11.2009 v Novem Vinodolskem na Hrvaškem je Služba Vlade RS za lokalno samoupravo ter regionalno politiko dokončno potrdila projekt, ki ga deloma financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, instrumenta za predpristopno pomoč. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa IPA Slovenija – Hrvaška 2007-2013


S potrditvijo projekta je bilo opredeljeno naslednje:

 • Višina celotnih upravičenih stroškov operacije znaša: 351.614,48 EUR

 • Na podlagi odločitve skupnega nadzornega odbora OP IPA Slovenija – Hrvaška je bilo iz sredstev IPA za izvedbo operacije dodeljen znesek v višini največ 298.464,11 EUR oziroma največ v deležu 85%

 • Razliko predstavlja 10% nacionalno sofinanciranje ter 5% lastno sofinanciranje v skupnem znesku: 53.150,37 EUR.

 • Začetek izvedbe operacije: 01.10.2009.

 • Zaključek operacije: 30.09.2011.


 • Splošni cilji projekta so:
  -Trajnostno razviti turistično gospodarstvo na območju izvajanja projekta
  -Izboljšati konkurenčnost turističnega gospodarstva na čezmejnem območju
  -Povečati prepoznavnost destinacije
  -Spodbujati poslovno sodelovanje
  -Skupaj razvijati in tržiti turistične produkte
  -Skupaj varovati naravno in kulturno dediščino za doseganje dolgotrajnega trajnostnega razvoja
  -Povečati raznolikost turističnih produktov za zagotavljanje daljše turistične sezone
  -Povečati možnosti za razvoj bolj kakovostnih delavnih mest v turizmu ter nove tržne niše za MSP v trajnostnem turizmu


  Skupna promocija in trženje bosta tako imeli sinergijske učinke na trajnostni razvoj turističnega gospodarstva na območju izvajanja projekta, saj ta razvija in izboljšuje integralne produkte in storitve wellness turizma Istre kot enotnega prostora. Učinki, ki jih bo generiralo čezmejno sodelovanje, bodo pozitivno vplivali na gospodarske subjekte, ki so odvisni od turizma, pridelovalce tipičnih kmetijskih pridelkov, razvoj lokalne skupnosti, upravljalce kulturne in naravne dediščine, raziskovalne in izobraževalne inštitucije na področju turizma, prebivalce obravnavanega območja in nenazadnje tudi na zadovoljstvo turistov, ki bodo ob obisku wellness destinacije odkrivali bogato naravno in kulturno dediščino območja, tipične kmetijske proizvode ter pristno istrsko kulinariko.

  Dobro počutje bo tako dobilo nov pridih s katerim bo zanznamovano celotno področje Istre.

  Informacije o izvedenem 1.javnem razpisu v okviru Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013. št. 4300-28/2008 (Ur. l. RS št. 62/2008), spremembe razpisne dokumentacije 1. Javnega razpisa v okviru Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 (Ur. l. RS št. 94/2008), dopolnitve sprememb 1. javnega razpisa na katerega je kandidirala Občina Piran si je moč ogledati na spletni strani pri Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko in sicer nhttp://www.si-hr.eu/start_sl/

  Kontaktna oseba Občine Piran za dodatne informacije o poteku operacije – projekta Wellness Istra je

  Jasna Softić
  Urad za gospodarstvo in turizem

  Tel: +386 (0) 5 – 6710-343
  Fax: +386(0) 5 – 6710-343
  Gsm: : +386(0) 41- 722-424
  E- mail: jasna.softic@piran.si  Napovednik

  avgust

  10

  Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

  C-unst Masken in sledi_spuren

  avgust

  30

  Prvomajski trg, Piran

  Piranski poletni utrip

  avgust

  03

  Skrite lokacije v Piranu in Youtube kanal Mediadom Pyrhani

  Mediadom Streaming 2.0 - Nika Solce