1 2

O občini

29. redna seja Občinskega sveta Občine Piran, 31. maja 2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

DNEVNI RED

Na podlagi 19. in 21. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14-uradno prečiščeno besedilo in 35/17) in 27. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Piran (Uradni list RS, št. 36/11 in 43/14) 

S K L I C U J E M
29. REDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE PIRAN,
ki bo v četrtek, 31. maja 2018 ob 16. uri
v dvorani Domenica Tintoretta občinske palače v Piranu,
Tartinijev trg 2, Piran.

 PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

 1. Potrditev zapisnika 28. redne seje Občinskega sveta Občine Piran z dne 17. 4. 2018,
 2. Predlogi občinskih podrobnih prostorskih načrtov (prva obravnava):
  A)  Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob Belokriški,
  B)  Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Park cvetja,
  C)  Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Med vrtovi,
 3. Predlog Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Med vrtovi in OPPN Park cvetja (prva obravnava),
 4. Predlog Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Ob Belokriški (prva obravnava),
 5. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Piran (prva obravnava),
 6. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Piran (prva obravnava),
 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev v Občinski svet Občine Piran (skrajšani postopek),
 8. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran (skrajšanji postopek),
 9. Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe mestnega linijskega prevoza v občini Piran in organizaciji in načinu izvajanja šolskih prevozov (druga obravnava),
 10. Predlog izdaje soglasja k sodni poravnavi med Občino Piran in Hoteli Bernardin d.d.,
 11. Poročilo o izvajanju projektov »ribiško pristanišče Seča« in »ureditev kanala Jernej«,
 12. Lokalni program kulture Občine Piran 2018-2021,
 13. Kadrovske zadeve,
 14. Vprašanja, pobude in predlogi.

Prosim člane Občinskega sveta Občine Piran, da se seje zanesljivo udeležite. Morebitno opravičeno odsotnost na seji pa prosim, če najpozneje do začetka seje sporočite v tajništvo Kabineta župana Občine Piran na tel. št. 671 03 15, Nataši Karlaš  na tel. št. 671 03 32, po e-mailu na natasa.karlas@piran.si

Peter Bossman
Župan Občine Piran


1. točka


Dokumenti za prenos:

2. točka

3D animacijo najdete na: https://youtu.be/X8UoKR85Mzs

4. točka

5. točka

6. točka


Dokumenti za prenos:

7. točka


Dokumenti za prenos:

8. točka


Dokumenti za prenos:

9. točka


Dokumenti za prenos:

11. točka

12. točka

13. točka

Napovednik

junij

05

Galerija Monfort Portorož

Zora Stančič: Zunaj kroga/Out of the loop

junij

01

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming – Jure Lesar in Iztok Novak Easy

junij

08

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming – Elvis Šahbaz in Lean Kozlar Luigi