1 2

Strategija razvoja turizma v občini Piran do leta 2025

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Strategija razvoja turizma v občini Piran do leta 2025

Turistično združenje Portorož, g. i. z., ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma v turistični destinaciji, ki pokriva območje občine Piran, je v skladu s sprejetim programom dela začelo s pripravo dokumenta, ki bi začrtal nadaljnjo pot razvoja turizma v občini Piran.

Na Turističnem združenju je bilo določeno, da se priprava dokumenta izvede v treh ločenih fazah:

1. Evalvacija uresničevanja strategije 2009–2015 in analiza stanja

2. Strategija razvoja turizma v občini Piran do leta 2025

3. Priprava akcijskih razvojnih načrtov

Prvo fazo je izvedlo podjetje Valicon, ki je na osnovi analize trenutnega stanja turizma v občini Piran proučilo doseganje ciljev dosedanje strategije. Nastali dokument je bil izhodišče za pričetek druge faze, in sicer oblikovanje strateških usmeritev in modela razvoja turizma v občini Piran do leta 2025. Pri pripravi usmeritev in modela se je izhajalo tudi iz Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, raziskave o zadovoljstvu tujih turistov na destinaciji v letih 2011 in 2017, predlogov prebivalstva ter trendov na področju turizma.

Ključno za pripravo končnega dokumenta druge faze je bilo preverjanje in zbiranje mnenj in stališč pomembnih akterjev in deležnikov v lokalnem turizmu o nadaljnjem razvoju turizma na destinaciji. V ta namen je bilo izvedenih 28 intervjujev, organizirane pa so bile tudi tri delavnice, na katerih je sodelovalo čez 80 udeležencev iz javnega, zasebnega in civilnega sektorja.

V tretji fazi je sledilo oblikovanje akcijskih razvojnih načrtov po produktnih področjih in področjih delovanja, kjer so opredeljene posamezne aktivnosti, roki za izvedbo, nosilci in potrebna sredstva. V tej fazi so opredeljene ključne aktivnosti posameznih turističnih akterjev zasebnega in javnega interesa, ki bodo pripomogli k realizaciji vizije, poslanstva in zastavljenih ciljev s področja turizma, opredeljenih v strategiji razvoja turizma občine Piran do leta 2025.


Napovednik

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik

avgust

05

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži