1 2 3 4 5

Občina Piran

Občina Piran je turistično daleč najbolj razvita slovenska občina in eno izmed pomembnejših središč kongresnega, zdraviliškega, igralniškega in navtičnega turizma v severnem Sredozemlju. 

Krajinski park Sečoveljske soline

Sečoveljske soline so ene zadnjih v Sredozemlju, kjer se sol prideluje na tradicionalen način. Stoletno sobivanje človeka in narave je ustvarilo razmere za pester rastlinski in živalski svet ter bogato kulturno dediščino, katero prikazuje Muzej solinarstva. V park se odpravimo peš ali s kolesom in si v družbi solinskih ptic ogledamo kraj, kjer si preteklost in sedanjost podajata roki.

Krajinski park Strunjan

Strunjanski polotok združuje veliko naravnih značilnosti slovenske obale pa tudi tistih, ki jih je skozi stoletja oblikoval človek. Pravzaprav je Strunjan v marsičem kraj presežnikov, saj tam najdemo najvišje prepadne flišne stene, najdaljši del naravnega morskega obrežja, edino slovensko morsko laguno, najmanjše soline ter najbolje ohranjeno kulturno krajino, značilno za slovensko obalo.

Oljčno olje

Domača olja iz naših, bolj hladnih krajev, so bolj aromatična in bolj zdravilna (imajo boljše razmerje maščobnih kislin) kot so olja iz južnih krajev Evrope ali Afrike. Ravno zaradi visoke vsebine nenasičenih maščobnih kislin, oleinske kisline in velike količine antioksidantov – polifenolov, je oljčno olje dokazani predpogoj zdravega načina življenja. 
Pogoste raziskave zadnjih let nenehno potrjujejo, da je »mediteranski tip« prehranjevanja, ki temelji na jedeh z značilno količino oljčnega olja – najbolj zdrav. Najstarejša oljka v Istri se nahaja na Brionih, znanstveno pa je dokazano, da je stara okrog 1600 let. Kljub temu, da o oljčnem olju obstajajo zapisi nekaterih znanih grških in rimskih pisateljev iz antične dobe, ki v svojih delih slavijo izvrstnost in prefinjenost istrskega oljčnega olja, se o vrstah in številu dreves ne ve veliko.
Posebnost istrskega polotoka v gojenju oljk se odraža v dvatisočletni tradiciji in izjemni potrpežljivosti istrskega človeka, ki je na tem prostoru vzgojil nekaj specifičnih avtohtonih istrskih vrst.
V katalogu je opisano vse skupaj 23 vrst, od katerih je 11 domačih in 12 tujih. Dan je pregled najbolj osnovnih podatkov, ki lahko koristijo proizvajalcem oliv in oljčnega olja.
Domača olja iz naših, bolj hladnih krajev, so bolj aromatična in bolj zdravilna (imajo boljše razmerje maščobnih kislin) kot so olja iz južnih krajev Evrope ali Afrike. Ravno zaradi visoke vsebine nenasičenih maščobnih kislin, oleinske kisline in velike količine antioksidantov – polifenolov, je oljčno olje dokazani predpogoj zdravega načina življenja. 

Mesto Piran

Nastanek Pirana še naprej buri domišljijo znanstvenikov kljub številnim poskusom, da bi rojstvo mesta pojasnili kar z izvorom imena. Nekateri zgodovinarji menijo, da imenu Piran botruje grška beseda pyr (ogenj). Legenda namreč pravi, da so Pirančani v preteklosti zažigali velike krese prav na mestu, kjer danes stoji svetilnik.

 

Občinska volilna komisija v celoti skrbi za zakonitost in pravilnost izvedbe volitev v občini. Občinska volilna komisija je bila imenovana s sklepom Občinskega sveta Občine Piran št. 014-6/2015 z dne 22.9.2015 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-3212/sklep-o-imenovanju-obcinske-volilne-komisije in z dne 27.3.2018 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1439/sklep-o-imenovanju-namestnice-clanice-obcinske-volilne-komisije .

 

Člani OVK so:

predsednica Selma Bobera Stanovnik,

namestnik Franc Bergant,

član Marjan Grižon,

namestnica Barbara Tuljak,

članica Sanela Bilič,

namestnica Daria Gladović,

član Matjaž Uršič,

namestnik Anton Kariž.

 

Tajnica OVK Tina Opara, tel: 05/671-03-02 in namestnica tajnice OVK Ana Fakin, tel. 05/671-03-20, elektronski naslov: obcinska-volilna-komisija@piran.si.


Ponovne volitve članov svetov KS Sv. Peter in Nova vas

Občinska volilna komisija Piran je na redni seji 16. 1. 2019 ugotovila, da se, na podlagi izvoljenih članov sveta na rednih lokalnih volitvah 2018, svet KS Sv. Peter in Nova vas ne more konstituirati, ker ne more potrditi mandatov večini članov sveta.

Občinska volilna komisija Piran zaradi nezmožnosti konstituiranja sveta krajevne skupnosti, razpisuje ponovne volitve članov svetov Krajevnih skupnosti Sv. Peter in Nova vas. V svet Krajevne skupnosti Sv. Peter se volijo 3 člani in v svet Krajevne skupnosti Nova vas se volijo 3 člani.

Ponovne volitve se izvedejo v nedeljo, 24. 3. 2019.

Za dan razpisa volitev, s katerim pričnejo teči roki za volilna opravila, se šteje petek 25. januar 2019.

Kandidature se lahko vložijo do petka, 22. 2. 2019, do 19. ure.

Občinska volilna komisija v celoti skrbi za zakonitost in pravilnost izvedbe volitev v občini. Občinska volilna komisija je bila imenovana s sklepom Občinskega sveta Občine Piran št. 014-6/2015 z dne 22.9.2015 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-3212/sklep-o-imenovanju-obcinske-volilne-komisije in z dne 27.3.2018 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1439/sklep-o-imenovanju-namestnice-clanice-obcinske-volilne-komisije .

Člani OVK so:

predsednica Selma Bobera Stanovnik,

namestnik Franc Bergant,

član Marjan Grižon,

namestnica Barbara Tuljak,

članica Sanela Bilič,

namestnica Daria Gladović,

član Matjaž Uršič,

namestnik Anton Kariž.

Tajnica OVK Tina Opara, tel: 05/671-03-02 in namestnica tajnice OVK Ana Fakin, tel. 05/671-03-20, elektronski naslov: obcinska-volilna-komisija@piran.si.


Imenovanje članov volilnih odborov

Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko od 25. 1. 2019 do najkasneje 4. 2. 2019 dajo občinski volilni komisiji svoje predloge za imenovanje predsednika, namestnika predsednika in članov volilnih odborov, ter njihovih namestnikov. Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo izmed občanov, ki imajo stalno prebivališče v občini.


Glasovanje po pošti

Po določbi 81. člena Zakona o volitvah v državni zbor, lahko po pošti glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, mora najpozneje 10 dni pred dnem glasovanja, to je do vključno 13. 3. 2019, poslati občinski volilni komisiji zahtevek za glasovanje po pošti. V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke ter naslov, na katerega naj mu občinska volilna komisija pošlje volilno gradivo.


Predčasno glasovanje

Predčasno glasovanje za vse volivce, ki bodo na dan glasovanja, v nedeljo 24. 3. 2019, odsotni iz kraja stalnega prebivališča, bo potekalo v sredo 20. 3. 2019, v pritličju upravne zgradbe Občine Piran, Tartinijev trg 2, Piran.

Volišče za predčasno glasovanje bo odprto med 7.00 in 19.00 uro.

Volivce, ki se nameravajo udeležiti predčasnega glasovanja, prosimo, da imajo s seboj osebni dokument, s katerim izkažejo svojo identiteto ter obvestilo o volišču, na katerem bi imeli pravico glasovati v nedeljo, 24. 3. 2019.


Glasovanje s pomočjo druge osebe

Če volivec zaradi telesne hibe ali zato ker je nepismen, ne bi mogel glasovati brez pomoči druge osebe, lahko pripelje s seboj na volišče osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico.


Glasovanje na domu

Po določbi 81. člena Zakona o lokalnih volitvah, volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najpozneje tri dni pred dnem glasovanja, to je do 20. 3. 2019.


Napovednik

julij

30

Galeriji Impresije, Fornače

Likovna kolonija Rab 2019

junij

28

Punta, Piran

Gasilska veselica v Piranu

junij

28

Sv. Peter nad Dragonjo

Vaški praznik v Sv. Petru