1 2

Občinski prostorski načrt (OPN)

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinski prostorski načrt (OPN) je temeljni prostorski akt občine, s katerim se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo:

 

-          cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine,

-          načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter

-          določijo pogoji umeščanja objektov v prostor.

OPN je prostorski akt, sestavljen iz dveh delov: 

strateškega (OPN SD) in izvedbenega dela ( OPN ID).

V strateškem delu Občina na podlagi obveznih državnih izhodišč, usmeritev in pogojev ter na podlagi svojih potreb, ki ji predhodno uskladi z obveznim izhodišči, določi splošne cilje prostorskega in siceršnjega razvoja občine, ki se nato v izvedbenem delu  realizirajo skozi podrobnejšo namensko rabo, prostorsko izvedbene pogoje za pripravo projektov za gradnjo objektov, do parcele natančno.

Pobude za spremembo namenske rabe zemljišč je smiselno vlagati pred pričetkom izdelave izvedbenega dela OPN, medtem ko se pobude z vizijo in predlogi razvoja občine, vlagajo pred pričetkom izdelave strateškega dela OPN-ja.

V prihodnje bomo objavili še več dodatnih vsebin o OPN-ju. Hkrati smo v pripravi kampanje Skupaj, v sodelovanju za razvoj, ki je namenjena preveritvi strateških ciljev OPN-ja. V sklopu kampanje bomo pripravili dogodke za boljše razumevanje OPN-ja, v katere bomo vključili občane in občanke. Termini dogodkov bodo objavljeni v kratkem. 

Doslej pa smo že izvedli Virtualni posvet z mladimi o prihodnjem razvoju občine Piran. Poročilo dogodka bomo objavili v naslednjih tednih. 


Delovni osnutek OPN - strateški del

Gradivo za hiter predogled strateškega dela OPN Občine Piran je na voljo na tej povezavi:

https://naso3.luz.si/luzdrive/d/f/494029777586364422

 

Če si želite pregledati podrobnejše gradivo, si ga lahko ogeldate na tej drugi povezavi:

https://naso3.luz.si/luzdrive/d/f/556130293130510052


Napovednik

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

20

Cerkev sv. Jurija v Piranu

Tartini festival: Beneški baročni orkester & Giuliano Carmignola, violina