1 2

Občinski prostorski načrt (OPN)

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinski prostorski načrt (OPN) je temeljni prostorski akt občine, s katerim se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo:

 

-          cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine,

-          načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter

-          določijo pogoji umeščanja objektov v prostor.

OPN je prostorski akt, sestavljen iz dveh delov: 

strateškega (OPN SD) in izvedbenega dela ( OPN ID).

V strateškem delu Občina na podlagi obveznih državnih izhodišč, usmeritev in pogojev ter na podlagi svojih potreb, ki ji predhodno uskladi z obveznim izhodišči, določi splošne cilje prostorskega in siceršnjega razvoja občine, ki se nato v izvedbenem delu  realizirajo skozi podrobnejšo namensko rabo, prostorsko izvedbene pogoje za pripravo projektov za gradnjo objektov, do parcele natančno.

Pobude za spremembo namenske rabe zemljišč je smiselno vlagati pred pričetkom izdelave izvedbenega dela OPN, medtem ko se pobude z vizijo in predlogi razvoja občine, vlagajo pred pričetkom izdelave strateškega dela OPN-ja.

V prihodnje bomo objavili še več dodatnih vsebin o OPN-ju. Hkrati za občane pripravljamo dogodke, za bolje razumevanje OPN-ja. Termini dogodkov bodo objavljeni v kratkem.


Napovednik

junij

05

Galerija Monfort Portorož

Zora Stančič: Zunaj kroga/Out of the loop

maj

25

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming - Drago Mislej Mef in Žiga Rustja

junij

01

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming – Jure Lesar in Iztok Novak Easy