1 2 3 4 5

Mesto Piran

Nastanek Pirana še naprej buri domišljijo znanstvenikov kljub številnim poskusom, da bi rojstvo mesta pojasnili kar z izvorom imena. Nekateri zgodovinarji menijo, da imenu Piran botruje grška beseda pyr (ogenj). Legenda namreč pravi, da so Pirančani v preteklosti zažigali velike krese prav na mestu, kjer danes stoji svetilnik.

Občinski prostorski načrt (OPN)

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinski prostorski načrt (OPN) je temeljni prostorski akt občine, s katerim se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo:

 

-          cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine,

-          načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter

-          določijo pogoji umeščanja objektov v prostor.

OPN je prostorski akt, sestavljen iz dveh delov: 

strateškega (OPN SD) in izvedbenega dela ( OPN ID).

V strateškem delu Občina na podlagi obveznih državnih izhodišč, usmeritev in pogojev ter na podlagi svojih potreb, ki ji predhodno uskladi z obveznim izhodišči, določi splošne cilje prostorskega in siceršnjega razvoja občine, ki se nato v izvedbenem delu  realizirajo skozi podrobnejšo namensko rabo, prostorsko izvedbene pogoje za pripravo projektov za gradnjo objektov, do parcele natančno.

Pobude za spremembo namenske rabe zemljišč je smiselno vlagati pred pričetkom izdelave izvedbenega dela OPN, medtem ko se pobude z vizijo in predlogi razvoja občine, vlagajo pred pričetkom izdelave strateškega dela OPN-ja.

V prihodnje bomo objavili še več dodatnih vsebin o OPN-ju. Hkrati za občane pripravljamo dogodke, za bolje razumevanje OPN-ja. Termini dogodkov bodo objavljeni v kratkem.