1 2 3 4 5

Mesto Piran

Nastanek Pirana še naprej buri domišljijo znanstvenikov kljub številnim poskusom, da bi rojstvo mesta pojasnili kar z izvorom imena. Nekateri zgodovinarji menijo, da imenu Piran botruje grška beseda pyr (ogenj). Legenda namreč pravi, da so Pirančani v preteklosti zažigali velike krese prav na mestu, kjer danes stoji svetilnik.

Krajevne skupnosti

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Krajevne skupnosti

Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti.

Krajevne skupnosti občine Piran praviloma samostojno:

  • skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogrebno službo na krajevno običajni način, če z odlokom občine ni drugače določeno,
  • skrbijo za komunalno infrastrukturo krajevnega pomena, če z odlokom občine ni drugače določeno,
  • skrbijo za vaške vodovode,
  • skrbijo za premoženje, ki jim ga občina prenese v upravljanje,
  • upravljajo z lastnim premoženjem,
  • dajejo mnenja v postopku sprejemanja splošnih aktov o urejanju in namenski rabi prostora ter k aktom o upravljanju, urejanju in namembnosti javnih površin,
  • izdelujejo načrte zaščite in reševanja na podlagi predpisov in potreb občine,
  • pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina.