Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo parc. št. 1118-10 k.o. Sečovlje

18.11.2020 52
18.11.2020
Namere in odločbe
08.12.2020 do 23:59