Sklep o ustavitvi postopka sklenitve najemne pogodbe št. 478-232/2009, 46401-5/2002, 478-296/2008

8. 10. 2021 873
08.10.2021
Objave in pozivi
Do preklica