Nadzorni odbor

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednica, dr. Melita Zelnik
  • Namestnik predsednice, Robert Krajnc
  • Član, Valter Antolovič
  • Članica, Terezija Janković
  • Članica, Špela Povše
  • Članica, Nina Spremo
  • Član, Jože Zvonar