Civilna zaščita

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • Poveljnik Civilne zaščite, ROBERT ZIRNSTEIN
 • Namestnik poveljnika, PETER VENTIN
 • Namestnik poveljnika, KARLO RADOVAC
 • Član za logistiko, EDI PEKICA
 • Član za logistiko, VASKO KOLJESNIKOV
 • Članica za logistiko, MARINA SORTA
 • Član zadolžen za cestni promet, ROK HUMAR
 • Član skrbnik občinskih načrtov, MARJAN MASLO
 • Član zadolžen za področje zdravstva, MARKO GRDINA
 • Član za tehnično reševalne naloge in zaščito, ZORAN PIHLER
 • Član za gradbene in tehnično reševalne naloge in zaščito, ROBERT KRIŽMAN
 • Član za požarno zaščito in občinska zaklonišča, MIRO GRIŽON
 • Članica za naloge s področja Zakona o RKS, VALENTINA KLEMŠE
 • PP Piran, LEON DROLC
 • Center za socialno delo Južna Primorska, Enota Piran, KATJA LENA
 • Član za RKB zaščito, DAVID PRIMC
 • Član zadolžen za področje veterine, MARKO GOMBAČ