OPPN - občinski podrobni prostorski načrt

1. 12. 2021 2948