Vabilo na prostorsko delavnico za oblikovanje programskih izhodišč za pripravo OPPN Piranska vrata

26. 1. 2022 Kabinet župana 1147