Občina Piran in Telekom Slovenija si bosta prizadevala za ureditev območja na prostoru nekdanjega rudnika v Sečovljah

10. 7. 2019 2