Oprostitev plačila najemnine za najemnike gostinskih obratov

20. 5. 2020 71