Vloga za izdajo potrdila o datumu spremembe namembnosti zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb (po 139. členu ZUJFa)

Da
Druge oblike izpolnjevanja

Opredelitev stroškov

Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Stroški v postopku, upravna taksa

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji