Zahteva za dostop do informacij javnega značaja

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku