Zahteva za seznanitev z osebnimi podatki

Da
Druge oblike izpolnjevanja

Opredelitev stroškov

Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Opis postopka

Priloge

Stroški v postopku, upravna taksa

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji