Pobuda za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta

Načini oddaje

Da

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku