Vloga za izdajo potrdila o poravnanih obveznostih

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku