Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo parc. št. 5073-1 k.o. Portorož

16.10.2020 132
16.10.2020
Namere in odločbe
05.11.2020 do 23:59