JAVNA RAZGRNITEV ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE za parc. št. 5069, 5070/2 in 5068/2, vse k.o. Sečovlje

16.10.2020 85