Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo solastniškega deleža na parc. št. 18-1 in 18-2, obe k. o. Pomjan

16.10.2020 60
16.10.2020
Namere in odločbe
05.11.2020 do 23:59