Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo solastniškega deleža na parc. št. 4976-3, k. o. Portorož

16.10.2020 82
16.10.2020
Namere in odločbe
05.11.2020 do 23:59