COMITATO PER LO SPORT

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Presidente, Mitja Udovič
  • Sostituto presidente, Alan Železnik
  • Membro, Andrea Bartole
  • Membro, Črt Butinar
  • Membro, Tomaž Čopi
  • Membro, Gabrijel Franca
  • Membro, Dušan Puh