Tudi letos zagotavljena brezplačna sol občankam in občanom za posipanje

3. 12. 2020 Kabinet župana 66