Polovična interventna zapora ceste zaradi dviga polžne črpalke 

17. 2. 2021 Kabinet župana 99