MOP znižalo plačilo nadomestil za gradnjo podmorskih cevovodov z iztoki padavinskih odpadnih voda

15. 2. 2021 Kabinet župana 70