Župan predlaga sprejem dopolnitve sklepa o določitvi plačljivih parkirišč, tarif in upravičencev do abonmajev v občini Piran

12. 3. 2021 Kabinet župana 119