Pomorski prostorski plan Slovenije - stališča do pripomb in predlogov po javni razpravi

6. 4. 2021 Kabinet župana 107