Občina Piran je začela gradnjo prizidka k osnovni šoli v Sečovljah

24. 6. 2021 96