Mestna knjižnica Piran je predala v uporabo knjigomat za vračilo knjižničnega gradiva

2. 7. 2021 523