Objava o ustavitvi in prekinitvi koncesijskega razmerja z Zavodom za patronažo, nego in oskrbo na domu Glažar

5. 7. 2021 311