Vlada je izdala Uredbo o Pomorskem prostorskem planu Slovenije

16. 7. 2021 65