SKLEP O USTAVITVI POSTOPKA SKLENITVE NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE (za parc. št. 45/17 in 45/2, k. o. Piran)

27. 9. 2021 59
27.09.2021
Namere, odločbe, pobude
18.10.2021 do 23:59