Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo parc. št. 3011/8 in 3009/5, obe k. o. 2632-Sečovlje

8. 10. 2021 83
08.10.2021
Namere, odločbe, pobude
29.10.2021 do 23:59