Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo solastniškega deleža do 1/3 od celote nepremičnine parc. št. 2234, k. o. 2634-Nova vas

8. 10. 2021 54
08.10.2021
Namere, odločbe, pobude
29.10.2021 do 23:59