Sklep o ustavitvi postopka najemne pogodbe za parc. št. 42/1, 170, 173/13 in 174, vse k. o. 2630-Piran

18. 11. 2021 54
18.11.2021
Namere, odločbe, pobude, Namere, odločbe, pobude
08.12.2021 do 23:59