V Občini Piran bomo v 80 dneh gostili in organizirali več kot 50 velikih kulturnih dogodkov

14. 6. 2022 Kabinet župana 280