Rekonstrukcija mostu čez Drnico na občinski cesti JP 812631 v Sečovljah poteka po načrtih

15. 6. 2022 Kabinet župana 84