34 devetošolcev iz piranske občine je z odliko zaključilo šolsko leto

22. 6. 2022 1173