Požar na Krasu - nevarnost vdihavanja visokih koncentracij delcev v zraku

21. 7. 2022 Kabinet župana 783