Javno zbiranje ponudb za oddajo kampate C in kampate D nekdanjega skladišča soli Grando

26. 7. 2022 123
26.07.2022
Javni razpisi in javni natečaji
17.08.2022 do 09:00
3528-10/2022
Ivancic
kristina.ivancic@piran.si
056710313