Rekonstrukcija mostu čez Drnico na občinski cesti JP 812631 v Sečovljah je v smislu gradbenih del zaključena

11. 8. 2022 220