Ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše

26. 8. 2022 Kabinet župana 238