Pričetek obratovanja čezmejne pilotne avtobusne linije projekta IstraConnect

8. 11. 2022 Kabinet župana 517