Portoroška promenada bo tlakovana

31. 1. 2023 Kabinet župana 144